Yleiset ehdot ja tietosuojakäytäntö

Allmänna Villkor
Etcetera Networks AB, organisations nr. 2974769-3 (”ETCnet”) driver webbplatsen SHOP.ETCNET.FI och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om ETCnet framgår på Webbplatsen. Via Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från ETCnet.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Kuten edellä todettiin, syntyy Verkkosivustolta ostettaessa sopimus sinun ja ETCnet:in välillä.

1.3 Myyjä varaa oikeuden hylätä asiakkaan tilauksen tai muuttaa sitä (jos asiakas on esim. antanut väärät henkilötiedot ja/tai hänellä on merkintä luottotiedoissa).

1.4 Myyjä ei ole korvausvelvollinen, jos tuotteet on myyty loppuun tai jos verkkosivustolla on kuva- tai painovirheitä (esim. tuotteiden kuvauksissa tai teknisissä tiedoissa olevat virheet), virheellisiä hintoja ja hinnantasauksia (kuten toimittajien muuttamat hinnat ja valuuttamuutokset) tai virheellisiä tietoja tuotteen varastotilanteesta. Jos virhe esimerkiksi hinta- tai kuvatiedoissa on niin selvä että kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää virheen olevan kyseessä, Myyjällä ei ole korvausvastuuta. Jos asiakkaan tilaamalle tuotteelle on ilmoitettu virheellinen hinta, Myyjä luonnollisesti ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja odottaa, että asiakas hyväksyy korjatun hinnan ennen kuin Myyjä jatkaa tilausprosessia.

1.5 Verkkosivuston sisällön omistavat ETCnet tai sen yhteistyökumppanit tai lisenssin myöntäjä. Tiedot on suojattu immateriaalioikeuksia ja markkinointia koskevalla lainsäädännöllä. Tämä tarkoittaa, että tuotemerkkien, yritysnimien, tuotenimien, kuvien, grafiikan ja sommittelun sekä tuotteita, palveluita ja muuta sisältöä koskevien tietojen kopiointi tai käyttö ilman ETCnetn etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää on kiellettyä.

2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt ETCnet:s Integritetspolicy, se nedan.

2.2 Ostosopimus syntyy, kun ETCnet on vahvistanut asiakkaan tilauksen ja asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen sähköpostitse Myyjältä. ETCnet kehottaa asiakasta säilyttämään tilausvahvistuksen mahdollisen myöhemmän, Myyjän asiakaspalvelun kanssa käytävän, tilausta koskevan viestinnän varalta. Jos tilaus peruutetaan, ETCnet palauttaa asiakkaan tai hänen maksu- tai luottokorttiyhtiönsä tilaukseen liittyen suorittamat maksut.

3. Kunduppgifter mm.
3.1 ETCnet rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om ETCnet:s behandling av personuppgifter finns i ETCnet:s Integritetspolicy.

3.2 Asiakas sitoutuu varmistamaan, ettei kukaan muu kuin asiakas itse käytä asiakkaan sisäänkirjautumistietoja. Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjänimeään tai salasanaansa kenellekään ja hän varmistaa, että kaikki käyttäjänimeä ja salasanaa koskevia tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään siten, ettei luvattomilla henkilöillä ole niihin pääsyä. Asiakas ilmoittaa ETCnetlle viipymättä, jos hän epäilee että luvattomalla henkilöllä on pääsy asiakkaan salasanaan. Asiakas on vastuussa kaikista hänen sisäänkirjautumistiedoillaan tehdyistä ostoksista, jos asiakas ei ole tehnyt edellä mainittua ilmoitusta.

3.3 Jos ETCnet epäilee, että asiakas väärinkäyttää käyttäjätiliään tai sisäänkirjautumistietojaan tai muulla tavalla rikkoo yleisiä ehtoja, ETCnetllä on oikeus estää asiakkaan pääsy tämän käyttäjätilille. Lisäksi ETCnetllä on oikeus määrittää asiakkaalle uudet sisäänkirjautumistiedot.

4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i Euro och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Asiakas voi maksaa ostoksensa verkkosivustolla määritetyillä tavoilla. Myyjällä on oikeus veloittaa asiakasta jo tilauksen yhteydessä, ellei asiakas ole valinnut ja ETCnet hyväksynyt laskutusta tai muuta vastaavaa maksutapaa. Laskutuksen tai osamaksun yhteydessä ETCnet tai sen kumppanit voivat hankkia asiakkaan luottotiedot kolmannelta osapuolelta. Tällaisessa tapauksessa asiasta ilmoitetaan sinulle. ETCnet pidättää itsellään oikeuden olla tarjoamatta kaikkia maksutapoja ja muuttaa maksutapaa, jos asiakkaan valitsema tapa ei jostain syystä toimi ostohetkellä tai asiakkaalle ei hyväksytä valittua maksutapaa.

5. Kampanjer och erbjudanden
Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport
6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att ETCnet skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2 Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksessa, kassalla ja/tai verkkosivustolla kyseisen tuotteen sivulla. Mikäli toimitus viivästyy, Myyjä ilmoittaa asiasta sinulle ja jatkaa tilauksen valvomista. Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu ja jos toimitus viivästyy yli 30 arkipäivää asiakkaasta riippumattomista syistä, sinulla on oikeus peruuttaa ostoksesi.

7. Ångerrätt
7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Peruutusoikeus ei koske seuraavia tuotteita:

a) tuotteet, jotka on valmistettu asiakkaan määritysten mukaisesti tai muuten selkeästi yksilöity

(b) tuotteita, joiden sinetit on rikottu, ei voida palauttaa terveydellisistä- tai hygieniasyistä (esim.  in-ear-kuulokkeet, ym., digitaalinen sisältö, joka on toimitettu muuten kuin aineellisen välineen avulla (esim. tietokoneohjelmat, sovellukset, pelit, musiikki, videot tai tekstit, jotka ladataan tai välitetään suorana internetin välityksellä).

7.3 Hyväksymällä nämä yleiset ehdot asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että peruutusoikeus ei ole voimassa minkään digitaalisen sisällön kohdalla, jota ei ole toimitettu aineellisen välineen avulla.

7.4 Jos asiakas tilaa tuotteen, jota peruutusoikeus ei koske, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle selkeästi. Jos tuotteessa on sinetti, asiakas ei saa rikkoa sinettiä, mikäli haluaa käyttää peruutusoikeuttaan. Peruutusoikeuden voimassaolo lakkaa, kun asiakas rikkoo sinetin. Sineteiksi katsotaan myös kaikki tekniset sinetit (esim. sarjanumero).

7.5 Jos asiakas haluaa peruuttaa verkkosivun kautta tehdyn kaupan, tulee asiakkaan ennen peruutusajan päättymistä lähettää tästä selkeästi kertova viesti ETCnet:lle. Viestissä asiakkaan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa ja muut asiaankuuluvat tiedot, kuten esim. tilauksen viite, laskunumero sekä tuotteen nimi.

7.6 Jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, hän vastaa palautuksen toimituskuluista ja on vastuussa tuotteen kunnosta tuotteen vastaanottamisen jälkeen sekä palautuskuljetuksen aikana. Tuote on palautettava 14 päivän kuluessa siitä, kun ETCnet:ille ilmoitettiin peruutuksesta. Tuote on lähetettävä hyvin pakattuna, hyvässä kunnossa ja alkuperäisessä laatikossaan ja/tai pakkauksessaan.

7.7 Myyjä voi koska tahansa tarjota ilmaisen palautuksen tietyille tuotteille. Jos ilmainen palautus on voimassa, siitä ilmoitetaan verkkosivustolla, asianmukaisella tuotetta koskevalla sivulla.

7.8 Kun asiakas peruuttaa kaupan, maksetaan asiakkaan maksama summa takaisin asiakkaalle, toimitusmaksut mukaan lukien. Palautus ei kata lisätoimituskuluja, jotka johtuvat siitä, että asiakas on valinnut muun kuin Myyjä tarjoaman vakiotoimituksen. Jos vain osa tilauksesta palautetaan, toimituskuluja ei palauteta. Myyjällä on oikeus vähentää palautettavasta summasta määrä, joka vastaa tuotteen arvonalennusta verrattuna tuotteen alkuperäiseen arvoon, jos ja siinä määrin kuin tällainen arvonalennus johtuu siitä, että asiakas on käsitellyt tuotetta enemmän kuin sen toiminnan tai ominaisuuksien määrittämiseksi on välttämätöntä. ETCnet pidättää itsellään oikeuden veloittaa asiakkaalta kustannukset, jotka johtuvat takaisinlähetetyistä tilauksista, joita asiakas ei hae tai ei voi vastaanottaa, tällä hetkellä 15 euroa. ETCnet pidättää tämän lisäksi itsellään oikeuden veloittaa asiakkaalta 60 euroa suurista lähetyksistä, joita ei haeta tai ei voida vastaanottaa. Kyseiset maksut veloitetaan erikseen laskulla tai vaihtoehtoisesti veloitetaan kortti- tai suoramaksun takaisinmaksusta. 7.9 Myyjä maksaa summan takaisin ilman aiheetonta viivästystä, mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona Myyjä vastaanotti asiakkaan peruutusilmoituksen. Myyjä voi kuitenkin siirtää takaisinmaksua, kunnes Myyjä on vastaanottanut tuotteen tai asiakas on toimittanut tuotteen palautuksesta todisteen, esim. toimitustodistuksen muodossa. Takaisinmaksu suoritetaan asiakkaalle asiakkaan valitsemaa maksutapaa käyttäen, ellei toisin sovita tai mikäli tällaiselle takaisinmaksulle on jokin este.

9. Garanti och reklamation
9.1 Vissa av Säljarens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2 Virhevastuu koskee tuotteita, jotka ovat sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti viallisia. Asiakkaan, joka haluaa käyttää tuotetta koskevaa valitusoikeuttaan, on otettava Myyjään yhteyttä mahdollisimman pian vian havaitsemisen jälkeen, verkkosivustolla annettuja yhteystietoja käyttäen. Valitusten, jotka asiakas on tehnyt kahden kuukauden sisällä vian havaitsemisen jälkeen, katsotaan aina tehdyn asianmukaisessa ajassa. Tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

8.3 Myyjä vastaa kaikkien hyväksyttyjen valitusten aiheuttamien palautusten kuljetuskustannuksista.

8.4 Kun valituksen kohteena ollut tuote on palautettu ja valitus on hyväksytty, Myyjä maksaa asiakkaalle sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisen hyvityksen. Myyjä pyrkii tekemään suorituksen 30 päivän kuluessa päivästä, jona Myyjä on vastaanottanut valituksen, mutta suoritus voi viipyä tuotteen luonteesta riippuen. Myyjä varaa oikeuden hylätä minkä tahansa valituksen, jos tuote ei osoittaudu vialliseksi sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti. Valitusten suhteen Myyjä noudattaa ohjeita, jotka kuluttajariitalautakunta (ks. www.kuluttajariita.fi) on antanut.

9. Linkit
ETCnet saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole ETCnet:in hallinnassa. Myös verkkosivustot, jotka eivät ole ETCnet:in hallinnassa, saattavat tarjota linkkejä verkkosivustolle. Vaikka ETCnet pyrkii varmistamaan, että ETCnet tarjoaa linkkejä ainoastaan verkkosivustoille, joilla noudatetaan ETCnet:in tietosuojakäytäntöä vastaavia henkilötieto- ja turvallisuussäännöksiä, ETCnet ei ole vastuussa minkään sellaisten tietojen tai henkilötietojen turvallisuudesta tai luottamuksellisuudesta, joita asiakas antaa toisilla verkkosivustoilla. Asiakkaan on oltava varovainen ja luettava henkilötietoja koskevat säännökset, joita noudatetaan kyseisellä verkkosivustolla.

11. Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av Villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tietosuojakäytäntö

Om ETCnet och Webbplatsen
Etcetera Networks AB, org.nr 2974769-3, Viksvägen 7b, 21660 Pargas, (”ETCnet“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. ETCnet värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är ETCnets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information ETCnet samlar in samt varför och hur ETCnet behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till ETCnet angående behandlingen av dina personuppgifter.
Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen om elektronisk kommunikation och EU:s dataskyddsförordning samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.
När du använder Bolagets tjänster samlar ETCnet in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför ETCnets kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att ETCnet inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Definitioner
I den här integritetspolicyn används följande definitioner.
”Samarbetspartners” är bolag som godkänts av ETCnet och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla deras produkter och tjänster via Webbplatsen.
”Webbplatsen” omfattar webbplatsen SHOP.ETCNET.FI och därtill hörande sidor.

Behandling av personuppgifter
Behandling av kunders personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är ETCnet personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.
För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.
Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från ETCnet. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med ETCnet. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.
De personuppgifter som ETCnet samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

• personnummer,
• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
• leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst,
• kön,
• användarnamn och lösenord till våra tjänster,
• köp-, betal- och orderhistorik,
• annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,
• annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller
• IP-adress.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Jos olet tilannut tavaran verkkosivustoltamme, olet tehnyt sopimuksen ETCnetin kanssa, ja käsittelemme sen vuoksi henkilötietojasi tarkoituksenamme hallinnoida ostostasi tai tilaustasi sekä voidaksemme toimittaa tilaamasi tuotteen.

Sen lisäksi, että ETCnet käsittelee henkilötietojasi tavaroiden ja palveluiden toimittamiseksi, niitä voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, jotka on kerrottu alla. Jos johonkin käsittelyyn tarvitaan suostumuksesi, pyydämme aina sinulta suostumuksen.

• Sopimuksen täyttäminen: Tavaroiden toimittamista varten, maksujen suorittamiseksi ja tarjotaksemme pääsyn verkkosivustollemme ja ETCnetin tarjoamiin palveluihin (mukaan lukien asiakaspalvelu ja uutiskirjeiden tilaaminen). Henkilötietojasi käsitellään myös ostoksen yhteydessä maksu- ja luottoyhtiön toimeksiannosta (tai vaatimuksen perusteella), jotka tarvitsevat niitä luottotietojen tarkastamiseksi.

• Lainmukaisen velvollisuuden täyttäminen: Tallennamme laskut voimassa olevien kirjanpitolakien mukaisesti.

Säkerhet
Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
ETCnet använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Cookies
För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Här kan du läsa ETCnets policy för cookies som ger detaljerad information kring ETCnets användning av cookies.

Muutokset tietosuojaselosteeseen ETCnet varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa siltä osin kuin muutokset ovat tarpeen häiriön korjaamiseksi tai uusien oikeudellisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Kaikki muutokset tähän tietosuojakäytäntöön julkaistaan ​​verkkosivustolla. Siksi sinun tulee tarkistaa tämä käytäntö säännöllisesti varmistaaksesi, että olet tyytyväinen muutoksiin. Mikäli kuitenkin tapahtuu olennaisia ​​muutoksia, ilmoitamme sinulle sähköpostitse muutoksista, mikäli olet antanut meille sähköpostiosoitteesi. Jos muutokset koskevat sellaista henkilötietojen käsittelyä, jonka suoritamme suostumuksesi tuella, annamme sinulle mahdollisuuden antaa suostumuksesi uudelleen.

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. EY (yleinen tietosuoja-asetus).